mandag, maj 30, 2005

Ny artikel: Exposure - a never ending visit to the dentist...Eksponering - et endløst besøg hos tandlægen...

Om kunstnerens dilemma.

Se artikel.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?